Wikia Ben10
Advertisement

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trên văn bản thì chưa, nhưng trong thực tế, Việt Nam đã đổi tên nước. Từ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thành nước Cộng hòa Côn đồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Thoạt đọc qua cái tên nước mới - Cộng hòa Côn Đồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHCĐXHCNVN) - ai cũng nghĩ đó là luận điệu nói xấu tổ quốc xã hội chủ nghĩa do bác Hồ đã có công ra đi tìm đường kíu nước dựng nên. Lý do đơn giản: nước CHXHCNVN là một đất nước của hòa bình và ổn định, bằng chứng là đảng ta ngăn cấm tất cả mọi cuộc tụ tập kể cả khiếu nại kêu oan, hoặc xuống đường biểu tình chống Tàu xâm lược; những ai ngoan cố cứ khư khư một hai đòi bằng được Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam ta là bị bắt tức thì vào trại Phục hồi Nhân phẩm của người CS. Tuy nhiên trong khi các lực lượng Công an Nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình ra công giữ ổn định tình hình, nếu có cảnh ai đó bị bắt khiêng chỏng bốn vó cho người ta đạp mặt, đó chỉ là việc làm của bọn côn đồ; xảy ra hoàn toàn ngoài chủ trương của đảng và nhà nước CHXHCNCC.


Nhưng đó là chuyện quá khứ, "xưa rồi diễm ơi". Tên nước mới bây giờ là Cộng hòa Côn đồ Xã hội Chủ nghĩa VN. Cứ trông “thành tích Kách Mạng” của “phái đoàn” côn đồ dẫn đầu bới đồng chí côn đồ Trần Nhật Quang trong mấy ngày qua tại “thủ đô của phẩm giá con người”, “thành phố của hòa bình”, thì biết ngay luật pháp về an ninh, trật tự xã hội đang nằm trong tay ai, nhà nước nào.


Là nhà nước Côn Đồ XHCN rồi, rõ ràng là như thế chứ còn bày đặt hỏi làm gì nữa. Nếu không phải là nhà nước Côn đồ thì đám côn đồ Trần Nhật Quang làm sao có thể công khai hành hung gia đình công dân Nguyễn Lân Thắng, gây náo động cả khu xóm ngày đêm suốt tuần qua mà không bị ai bị Cơ quan công quyền “mời làm việc”.


Nghe đâu với thành tích Kách Mạng vừa rồi, Trần Nhật Quang sẽ được 99,99% nhân dân bầu lên làm chủ tịch nước CHCĐXHCNVN.


Sự nghiệp Côn đồ của Chủ tịch Trần Nhật Quang sống mãi trong quần chúng ta.


27.10.2015

Advertisement