Wikia Ben10
Advertisement

Dâu bể tang thương (Danlambao) - Bài hát "Trách ông Bùi Hiền" (cải biên bài hát "Trách ai vô tình" của nghệ sĩ Nhật Ngân). Bài hát này gửi tặng nhân dân ném đá vào ông Bùi Hiền (vì chế ra Tiếq Việt mới)

Thời gian gần đây dân cư mạng đang xôn xao với cách cải tiến chữ viết của giáo sư Bùi Hiển - cá nhân tôi làm karaoke và những điều chia sẻ xin gửi vào ca khúc với ngôn ngữ mới nhất Tiêq Việt !

Đoạn ấy như sau:

Bạn tìn' ơi ! Zẫu zì kũq xa n'au zồi

Zòq sôq nướk cảy kon wuyền sóq dưa xa bờ

Tại vì ai mà zuyên ta lỡ nói zì kũq wôi

Ai dã kuên ta mà kớ sao ta kòn wươq

Các ai kuên tìn' bao qày cạy weo zuyên mới

Lỡ yêu wươq qười nên zờ zaq zở dời ta.

(Các sao kuên tìn' n'ưq qười nào dâu hay biết

N'ớ wươq zất n'iều n'ưq tìn' fải dàn' lìa xa …)

Bậu mìn' ơi ! Ví zầu lỡ xa n'au zồi

Zù bao cắk cở xin qười cớ kuên kâu wề

Cuyện tìn' xưa zù sao di nữa vẫn là zấk mơ

Gửi ấm kon tim dể wáq năm wôi lạn' kăm

Nếu xưa dôi mìn' cưa lần dườq kuê cuq lối

Nếu xưa xôq hẹn bây zờ dâu làm xổ n'au

(Nếu xưa dôi mìn' cưa lần dườq kuê cuq lối

Nếu xưa xôq hẹn bây zờ dâu làm xổ n'au …)

Các ai kuên tìn' bao qày cạy weo zuyên mới

Lỡ yêu wươq qười nên zờ . . . zaq zở dời ta . . .

Bùi Hiền ơi, ông là Giáo Sư cơ mà!

Tại sao chữ Việt Nam

Đang đẹp nghĩa câu vẹn tròn

Rồi một hôm

đột nhiên sáng chế

Tiếq Việt chữ Trung

Ông có nghe xem ngoài kia dân cư đồn không???

Cái khen không nhiều

chê cười chửi ông xâu xé

Phát minh điên cuồng

Khiến cho bao người ngọng lô

Cá bay trên trời, chim thì lặn sâu dưới nước!

Giáo Sư thân nhàn,

nên sinh những chuyện lầm than!!!

Nếu như các bạn xem rồi cùng chung ý nghĩ

Giúp tôi chia sẻ những lời tâm nguyện ở trên!

Dâu bể tang thương

danlambaovn.blogspot.com

__________________________________

(*) Bùi Hiền (1934 - 2017): Là một vị giáo sư, tiến sĩ và là người chế tạo ra Tiếng Việt mới cho đến khi qua đời năm 2017.

Advertisement