Wikia Ben10
Advertisement

Nhà hoạt động công đoàn Trần Ngọc Thành trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang ThànhTrần Quang Thành (Danlambao) - Vào ngày 2/9/2017, ông Tương Lai - một đảng viên trung thành với đảng đã tuyên bố ra khỏi đảng cộng sản với lý do đảng này bị Nguyễn Phú Trọng lũng đoạn để... trở về với đảng lao động của Hồ Chí Minh.


Sau tuyên bố bỏ đảng với lý do trên, dư luận có người tôn trọng ý kiến ông, có người cho rằng ông nói vậy nhưng không phải vậy vì cái cha đẻ của "cái đảng ông ra đi" và "cái đảng ông định đến" đều là Hồ Chí Minh - tội đồ của dân tộc.


Đảng Cộng sản hay Đảng Lao động cũng chỉ là vòi của một con bạch tuộc và Tương Lai vẫn là một kẻ trung thành với con bạch tuột một đầu nhưng nhiều vòi này.


Nhà hoạt động công đoàn Trần Ngọc Thành đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về việc ông Tương Lai ra đảng vào đảng.


Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe:
30.09.2017


Advertisement