Wikia Ben10
Advertisement

"Nô ơi! Về với mẹ "

Đã bốn ngày lặng lẽ

Nô đi đâu chưa về

Cả nhà ta não nề

Tìm Nô từng góc phố.

Lòng người đang phẫn nộ

Dậy sóng Nô biết không?

Từ xóm nhỏ phố đông

Ai cũng thương Nô cả

Ai cũng tìm Nô cả.

Tiết trời đang vào hạ

Tháng nữa thôi tựu trường

Lòng mẹ như tơ vương

Chờ Nô về nhập học .

Nô vừa mới biết đọc

Biết viết mấy ngày nay

Thế mà lũ bọn bay

Ác hơn bầy lang sói.

Búp măng non vừa nở

Chúm chím dễ thương mà

Người Việt ta với ta

Sao chúng bay đành đoạn...

Cầu mong cơn hoạn nạn

Vượt qua thật là nhanh

Điều nguyện ước sớm thành

Để Nô về với mẹ.

Sớm chiều Nô vui vẻ

Cùng chúng bạn đến trường

Sống trọn giữa tình thương

Gia đình và xã hội./.

Advertisement