Wikia Ben10
Advertisement

Về ý kiến "...Thủ tướng nay đã hình thành "nhóm lợi ích" trên phạm vi cả nước, cả người đương chức và cán bộ cao cấp nghỉ hưu... vận động với các thủ đoạn nhằm giành cho được chức Tổng bí thư tiến tới làm Tổng thống và thay đổi chế độ, thay đổi Đảng"... Tôi khẳng định ý kiến này là vu khống, bịa đặt...


Về ý kiến "Con gái tôi Nguyễn Thanh Phượng, Ủy viên HĐQT, Bí thư đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt đã nhập quốc tịch Mỹ... con gái tôi giàu có nhanh, làm chủ một khối tài sản lớn...", "...con trai tôi, cháu Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm Ủy viên Dự khuyết TƯ và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang... cháu Nguyễn Minh Triết được bầu làm Tỉnh ủy viên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định..." tôi xin báo cáo...


*


Đây là một tài liệu được gửi đến trang Anhbasam bởi "một người cấp tiến": Tôi là một người cấp tiến. Tôi có một vài ý chí giống các bạn. Nếu các bạn viết và đăng những gì tôi gửi, tôi sẽ tiếp tục cộng tác và gửi tiếp các tài liệu. Tôi gửi tài liệu này duy nhất cho các bạn. Trong vòng 24 tiếng nữa, nếu các bạn không sử dụng, tôi sẽ gửi nhiều trang khác và sẽ không thể tiếp tục cung cấp thông tin độc quyền cho các bạn. Chế độ này đã quá thối nát và nhân dân có quyền biết bộ mặt thật của nó. 


Nhận thấy nội dung "thư" có nhiều điều để tìm hiểu, phân tích, đánh giá... Danlambao xin được gửi đến các bạn trong thôn:Nguồn:


https://anhbasam.wordpress.com/2015/12/18/6193-thu-cua-tt-nguyen-tan-dung-gui-tbt-nguyen-phu-trong-va-bo-chinh-tri/

Advertisement