Wikia Ben10
Advertisement
21616054 875789585910970 220233913369658 2p0f9d24s02ch

==== Không hiểu các lãnh đạo, cán bộ văn hóa thôn nghĩ gì khi dựng cái cổng làng với tên thế này? Vẫn biết là không sai nhưng mà phản cảm và nhạy cảm quá. Chẳng biết có bị đổi tên không? ==== Không hiểu các lãnh đạo, cán bộ văn hóa thôn nghĩ gì khi dựng cái cổng làng với tên thế này? Vẫn biết là không sai nhưng mà phản cảm và nhạy cảm quá. Chẳng biết có bị đổi tên không? Nếu có gộp tên thì sao không đặt là Vạn Trung có phải hơn không? Người ta lại tưởng làng Vạn Hạnh của Trung Quốc.

Dựng cổng làng đề tên

Ngày xưa xóm 11 (Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) gồm 2 làng Vạn Hạnh và làng Trung Quốc. Nó xưa đến nỗi mà ông bà của các cụ 80-90 tuổi sống ở thời đó mới biết. Gần đây, xóm xây cái cổng chào và đề bảng tên thế này. Không biết bao lâu nữa, tên làng có bị đổi không?

Nguồn: Vitalk

Advertisement