Wikia Ben10
Advertisement

GN - HỎI: Hôm rồi tôi có đến chùa tụng kinh. Sau khi tụng kinh xong tôi bỏ quyển kinh Sám hối Hồng danh vào tay áo tràng. Về nhà, do sơ ý quên tôi đã bỏ áo vào máy giặt làm kinh hư nát. Xin hỏi tôi phải sám hối thế nào?

(NGUYÊN DIỄM, ngocdiemvn200083@yahoo.com)


ĐÁP:

Bạn Nguyên Diễm thân mến!

Việc sơ suất dẫn đến hư hỏng kinh pháp tuy có mang tội nhưng nhẹ vì bạn vô tình. Bạn nên thỉnh một cuốn kinh sám mới, rồi sắm sửa hương hoa nhang đèn thành tâm đối trước bàn thờ Phật tại tư gia, chí thành phát lồ (bộc bạch với Phật về lầm lỗi của mình, nguyện không tái phạm) và lễ bái sám hối.

Bạn nên thành tâm sám hối một thời gian (tùy theo sự phát nguyện, 10 ngày hay nhiều hơn) cho đến khi thấy lòng thanh thản thì dừng. Bạn không nên quá lo lắng vì ‘tâm thành thì Phật chứng’. Quan trọng là bạn cần rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn với việc kính trọng và giữ gìn kinh pháp.

Người con Phật luôn xem Pháp bảo như là Phật tại thế gian. Tôn kính và nguyện thực hành theo Pháp bảo để được phước đức vô lượng.

TỔ TƯ VẤN (tuvangiacngo@yahoo.com)

Advertisement