Wikia Ben10
Advertisement

Nguyễn Phú Trọng - Thiên hạ đệ nhất Lú hay An Nam đệ nhất Việt gian?

Vũ  Đông Hà (Danlambao) - Nếu không nói người ta vẫn biết hắn là lú. Hắn mở miệng chút chút người ta biết nó là kẻ rất trọng... lú. Nói thêm vài câu người ta khẳng định ngay: tên này vừa là thiên hạ đệ nhất lú vừa là đệ nhất thái thú Việt gian. Hắn là Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của đảng loài sản, một Lê Chiêu Thống thời đại với cái lưng khòm hướng về phương Bắc đang xả ra một chất thải mới gọi là "tư tưởng": Giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy! 


Tại Hội nghị Ngoại giao vào ngày 22/08/2016, Nguyễn Phú Trọng đã "nhấn mạnh tư tưởng "giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy", và "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng "sức mạnh mềm" lấy gốc từ tư tưởng Hồ Chí Minh và văn hóa dân tộc." (*)


Đất nước chưa nguy?!


Chúng ta có cần phải liệt kê ra những gì Việt Nam đã mất - từ núi rừng, biển đảo, thác, ải? Có cần phải viết tới viết lui về sự thống trị của Tàu cộng trên khắp mọi lãnh vực từ chính trị, kinh tế, tài nguyên...? Có cần phải chỉ ra nóc nhà Tây Nguyên bùn đỏ ma dzê in Tàu, những ống thải hóa chất độc hại đang mai phục khắp 3 miền đất nước? Và những đạo binh trá hình "lạ" nhưng rất quen đang trú tại những căn cứ địa mang vỏ bọc công trường trải dài khắp Việt Nam?


Một câu 9 chữ trong đó chỉ với 5 chữ "từ khi nước chưa nguy!" Nguyễn Phú Trọng đã xác định thái độ của đảng CSVN trước hiện tình của Việt Nam: đất nước này chưa có gì gọi là "nguy".


Giữ nước từ xa?!


Nguyễn Phú Trọng và bầy đàn ngồi đâu "từ xa" để giữ nước? Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, có một ông vua, triều đại nào đã bảo vệ Tổ Quốc, đã dày công dựng nước và giữ nước để làm nên một giang sơn gấm vóc bằng cái tư tưởng quái đản "giữ nước từ xa"? Đây rõ ràng là tư tưởng của những kẻ chủ trương "ngư dân bám biển, quân đội bám bờ và lãnh đạo đảng bám ghế". Vì phải bám ghế nên sẵn sàng ngậm miệng chấp nhận mình là lũ con hoang đã trở về nhà với cha mẹ của chúng ở Bắc Kinh. Vì phải bám ghế nên sẵn sàng tiếp tục tôn vinh một tên Hồ Hẹ làm cha già của chúng và đặt tên cha già gián điệp của Mao này lên đầu, lên cổ, lên bàn thờ của người dân. Vì phải bám ghế nên đã lũ lượt kéo nhau qua Tàu ký mật ước Thành Đô để chính thức dọn đường cho giặc. Vì phải bám ghế nên đã mở toang đất nước cho Tàu cộng xâm lăng bằng các "công trình", hàng hóa thực phẩm thặng dư, giết chết nền kinh tế nội địa. Vì phải bám ghế nên phải đứng cạnh và bao che cho thủ phạm tàn phá môi trường, giết lần giết mòn sức sống của dân tộc Việt Nam.


Một câu 9 chữ trong đó chỉ với 4 chữ "Giữ nước từ xa" đã xác định chủ trương của đảng CSVN: để mặc cho quân xâm lược chiếm đóng bất kỳ vùng đất, biển, đảo chủ quyền của Việt Nam và chúng chỉ ngồi ở Ba Đình giữ ghế, thông đồng với giặc bằng tư tưởng Việt gian: "giữ nước từ xa".


Đối với Nguyễn Phú Trọng và đảng loài sản, "đất nước chưa nguy" vì chẳng có một kẻ thù xâm lược nào. Ngày hôm nay đối với chúng chỉ có những người bạn vàng mà chúng ăn nằm với nhau theo châm ngôn 16 vàng 4 tốt. Chỉ có di sản Mao Hồ để lại mà chúng phải và còn bắt nhân dân Việt Nam gìn giữ nghìn đời. Đối với Nguyễn Phú Trọng và CSVN, chúng đang tranh đấu từ xa và tranh đấu cho một điều chưa xảy ra vì: đất nước chưa nguy!


Chính vì thế mà Nguyễn Phú Trọng, trước tình hình đen tối của đất nước vẫn dọi đèn pha cho sáng như cái hòn Hồ Chí Minh sáng cả biển Đông đã bị hải tặc Bắc Kinh chiếm ngự rằng: "Môi trường hòa bình thuận lợi cho phát triển; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tiếp tục được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu".


Đây không còn là một phát biểu lú lẫn của một người Việt yêu nước nhưng ngu. Nó là lời nói của một tên Việt gian bán nước, ma mãnh, đểu cáng.


Nguyễn Phú Trọng - thiên hạ đệ nhất lú hay An nam đệ nhất Việt Gian?


Dương Khiết Trì và Tập Cận Bình đã thành công trong việc nuôi dưỡng một đứa con hoang lú lẫn và đào tạo nó thành một tên Việt gian, thái thú bản địa ma mãnh nhất của thời Bắc thuộc mới.


"Giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy!"


Chính xác! Nước Tàu của Trọng chưa lâm nguy và hắn đang ngồi từ xa ở Ba Đình để giữ cái nước Tàu của hắn từ bên kia biên giới cũng là nhà của hắn.


23.08.2016

Advertisement