Wikia Ben10
Advertisement

Dâu bể tang thương (Danlambao) - Bài hát "Một đời người một nhà giam" (cải biên bài hát "Một đời người một rừng cây" của nhạc sĩ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản Trần Long Ẩn). Bài hát này gửi tặng đồng bào Việt Nam đang ở trong nhà tù lớn và nhà tù nhỏ mà cai tù chính là ĐCSVN.

Advertisement