Wikia Ben10
Advertisement

JERUSALEM 18/0712. - Thông Tấn Xã AP hôm nay đưa tin một dân biểu Do Thái đã xé một ấn bản Tân Ước của Kitô Giáo ngay trước ống kính truyền hình trong tòa nhà Quốc Hội Do Thái

MichaelBenAri

Trợ lý dân biểu này cho biết các nhà truyền giáo của Thiên Chúa Giáo đã gửi ấn bản Kitô Giáo này cho ông Michael Ben Ari.

Dân biểu Ben Ari thuộc đảng Đoàn Kết Quốc Gia có khuynh hướng quốc gia cực đoan.

Ông Itamar Ben-Gvir cho biết dân biểu Ben-Ari là người Do Thái Giáo Chính Thống đã giận dữ khi nhận được quyển sách Kinh Thánh Tân Ước mà theo ông vì quyển sách này mà hàng triệu người Do Thái đã bị giết. Ông Ben Ari đã xé nát quyển kinh thánh Tân Ước và để cho các ký giả quay phim chụp hình. Ông cho biết trong nhiều thế kỷ, người Do Thái bị ngược đãi vì người Kitô Giáo quy trách nhiệm cho người Do Thái tội giết Chúa Giêusu trên Thánh Giá

Sau sự kiện này, ngay lập tức phát ngôn viên chính phủ Do Thái là Mark Regev tuyên bố: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc và cực lực lên án hành động của dân biểu Ben Ari".

Ông nói tiếp: "Hành vi này hoàn toàn đi ngược lại với những giá trị và truyền thống của chúng tôi. Do Thái là một xã hội bao dung, nhưng chúng tôi hoàn toàn không dung thứ cho những hành động ti tiện và hận thù này".

Nguyễn Long Thao

(Vietcatholic 18.07.2012)

Advertisement