Wikia Ben10
Advertisement

HÀNH ĐỘNG HUỶ DIỆT TƯỢNG PHẬT, BÀN THỜ VÀ ĐỐT KINH SÁCH PHẬT GIÁO CỦA MỤC SƯ TRONG CLIP SAU ĐÂY LÀ KÉM VĂN HOÁ, CÒN TỆ HẠI HƠN TÀ ĐẠO "HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI". (Phần 1)

Kẻ trịch thượng hủy hoại tượng Phật và kinh sách là Mục sư Phillip Pham, quản lý Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Philadelphia (Vietnamese Baptist Church of Philadelphia), Hoa Kỳ. Địa chỉ: 590 Adams Ave; Philadelphia, Pennsylvania 19120. Phone: (215) 288-1059.

Sau đây là các đoạn Kinh Thánh xúi hủy diệt hình tượng và bàn thờ của tôn giáo khác:

- Ngươi chớ quì lạy và hầu việc các thần chúng nó; chớ bắt chước công việc họ, nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các pho tượng họ đi (Xuất Ê-díp-tô 23:24 ).

- Nhưng các ngươi hãy phá hủy bàn thờ, đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó (Xuất Ê Díp Tô 34:13).

- Phải đuổi hết thảy dân bản xứ ra khỏi trước mặt các ngươi, phá huỷ hết thảy hình tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao nghiêm của chúng nó (Dân số Ký 33:52).

- Các ngươi phải thiêu đốt những tượng chạm về các thần chúng nó (Phục Truyền Luật lệ Ký 7: 25 ).

- Phàm nơi nào những dân tộc , mà các ngươi sẽ đuổi đi, đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nổng hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải hủy diệt sạch hết đi.

*Phải phá đổ bàn thờ , đập bể pho tượng và thiêu những trụ A-Sê-Ra của chúng nó trong lửa; lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó, và xoá tên các thần ấy cho khỏi chỗ đó (Phục Truyền Luật lệ Ký 12:2-3) .

Nguồn Video: Facebook Bí mật Thiên chúa giáo

Advertisement