Wikia Ben10
Advertisement

...Các anh đang sống ở đâu? Các anh là con dân của nước nào? Các anh đang làm gì? Các anh đang sống vì ai? Đang sống vì mục đích nào? Tôi thấy mỗi người các anh đưa tin tào lao! Những tin hay, những tin người dân miền Trung các anh có ngon thì đưa tin đi. Các anh đưa vì đất nước đi... Mỗi ngày tôi mở TV tôi nghe những xàm xí... Ngày xưa ở giảng đường đại học các anh ước mơ sau này làm gì cho đẹp cho đời, làm gì để phục vụ cho dân...


Các anh sống làm sao để con cháu và tổ tông các anh không cảm thấy hỗ thẹn. Báo đài đưa tin tào lao! Kích động! Thế lực thù địch! Dân chết đói ngoài đấy! Biết không?... Các anh có ăn học đầy đủ mà tôi thấy nhục cho các anh! Sống làm người! Một lần chết, không bao giờ có lần thứ hai. Chết như thế nào? Chết nhục hay là chết vinh!? Mở mắt ra, mở cái não ra mà suy nghĩ...

Advertisement