Wikia Ben10
Advertisement

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Bá vai với kẻ thù và cùng nhìn về Việt Nam đắm chìm trong biển máu chiến tranh. Đồng chí an tâm, chúng ta sẽ cùng đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng.


Bá vai với kẻ thù và cùng cười trước kỳ tích của cải cách ruộng đất. Nền đạo đức và văn hóa ngàn đời thoáng chốc tan biến như những hạt bụi trong cơn lốc đấu tố. Đồng chí an tâm, chúng tôi sẽ phóng tay mạnh hơn như đồng chí từng khuyên để san bằng thành trì vững chắc nhất và trường tồn nhất đã từng cản chân những đoàn vó ngựa tung hoành của phương Bắc - thành trì đạo đức, văn hóa và tinh thần An Nam.


Bá vai với kẻ thù và chỉ biên giới Trung Quốc về phương Nam sẽ kéo dài đến Mũi Cà Mau. Đồng chí an tâm, sau khi thành trì văn minh tinh thần ấy đổ nát, chẳng còn gì cản bước đoàn vó ngựa chinh nam của chúng ta nữa một khi chính dân họ trở thành vô cảm chẳng tưởng gì đến tiền nhân và quê hương.


Kẻ thù bá vai lại và cười nói tiền đồ đồng chí chỉ ra thật huy hoàng. Đồng chí đã làm được những gì biết bao vương triều Trung Hoa suốt trong bốn mươi thế kỷ không bao giờ làm được. Đó là đưa đứa con hoang Bách Việt cuối cùng về nhà.


Bức hình này nên treo trong mỗi gia đình người Việt để họ luôn luôn nhận diện kẻ thù đích thực muôn thưở của Việt Nam. Còn nếu lòng họ không nhìn thấy gì qua kính chiếu yêu này thì tương lai con cháu ta phải chung chăn gối vĩnh viễn với kẻ thù.


21.2.2017

Advertisement