Wikia Ben10
Advertisement

Chính là một kỷ nguyên - Đi đến tận muôn nhà

Vậy!

Đoàn Tràng đại pháp là hoa

Non sông đất nước thái hòa trường niên.

Tâm người - Đỉnh ngọn Thiên Tiên

Tâm người cao thượng - Không tiền nào mua

Thời nào thế ấy xuất Vua

Thiên nhiên hòa thuận bốn mùa tâm vui.

Thiện về ác ắt phải lui

Năm nay điềm ứng chó thui Tuất về

Thiên nhiên xoay đảo bộn bề

Có độc giải độc thuận bề cho dân

Kinh Thiên cứu cấp nhỡ nhần

Cầu an nâng cấp tinh thần -

Là chính thuốc thang.

Vận về tình đẹp ý sang

Cầu an Bính Tuất - Cẩm nang hoa Trời

Tâm vàng gửi khắp muôn nơi

Bạch y cấp thuốc cho đời bình an

Thuốc Trời mang xuống sẻ san

Cứu nguy cấp bách nợ nan giải cùng

Bính Tuất bão lửa mịt mùng

Khuyên ai lưu ý - Tìm dùng Kinh Thiên.

Gửi lời nhuận bút chép biên

Một trời Nam Việt Tiên hiền Phật Linh

Phép hiền là của Chí Minh

Muôn dân nhận lấy lời bình - Rộng nhân

Thực đời nghĩa lớn Trời phân

Khát vọng mong muốn muôn dân an lành

Một tòa pháp lý đầu ngành

Một cây Đại Pháp tỏa cành che dân

Một tòa Đại Pháp cán cân

Thay cho vũ khí tối tân chống thù.

Tòa sen Hương Tích công phu

Phục hưng hồi tái phục thù nổi Âm

Hiện về cứu gấp nguy lâm

Trần gian phân định - Kẻo nhầm khốn thay

Tu gia chấn chỉnh cấp ngay

Tách Trời nẻ đá - Có Thầy độ bên

Tu gia chính quả vững bền

Tổ Tiên phù trợ mới nên cuộc đời.

Mở đầu giới thiệu đôi lời

Bính Tuất có ứng xuất lời Tiên Tri

Xuống văn tiếp ứng - Bất di dịch Trời

Đã cho ứng khẩu phát lời

Báo điềm nhân quả muôn nơi bộn bề

Dung nham núi lửa tràn trề

Ai muốn tham khảo thì về nơi đây

Người trần đội bóng trời mây

Ứng Linh sinh kiệt vững cây Bút Thần. Vua Nam nhất đệ giáng trần

Tiếp tế thơ vần cứu độ trần ba

Vua Nam nhất đệ Chúa Ba

Chùa Hương Tích Phật Di Đà - Quan Âm

Chữ vàng lóng lánh trao tâm

Vàng tôi kỹ luyện nổi Âm Ngọc Trời

Chúa Ba run rủi ra lời

Người trần cung mệnh nổi thời khai tâm.

Ai về Bài Hạ thôn Lâm

Hồng Quang báo ứng nổi Thần thủ khoa

Nếu ai hỏi chuyện Ứng Hòa

Hà Tây nổi phát thủ khoa - Đứng đầu

Dốc Bồ đừng rẽ Chợ Dầu

Thẳng đường quốc lộ đầu cầu - Bến xe

Âm phần kết phát lắng nghe

Hội đồng Hương Tích chở che kết phù

Bao ngày luyện khổ công phu

Ngày nay phân biệt nghĩa tu chính đường. Tin Trời cập nhật cho lường

Báo xa báo rộng phố phường nông thôn

Xưa kia chìm ẩn ngọc chôn

Đổi thay thời thế phục tôn luân hồi

Sinh cây ắt phải sinh chồi

Có núi có đồi phải có suối sông

Có Điền có Đất có nhà nông

Có Thần nhân thế có Bao Công

Có Nam có Bắc có Tây Đông

Sinh nhân nhờ quả ơn người trồng

Sinh đất Việt Nam có Tiên Rồng

Định luật ngày nay hỏi ai trồng?

Lơ đãng - Ra tay Trời cướp không

Có phải thiên nhiên - Đại quyền ông.

Có phải Việt Nam hồn Tổ Tông

Kết tụ xưng danh với đại đồng

Tự hào Tiên Tổ - Thánh Phật - Rồng

Giao kết phùng tương đến mặn nồng

Báo trước luật Thiên đã định trồng

Đón chữ - Trạng Thiên có từ không

Phép tắc luật ra có từ công

Vậy nên quyết định - Vẫn quyền Ông.

Bính Tuất - Chó thui lửa xém hồng

Lửa dí cháy khô bén rơm đồng

Báo trước - Do Trời tỏa phép công

Ai tin - Không hiểu - Đứng mà trông! Chuyện thật ai hay - Chẳng thổi phồng

Ai người chung gánh ắt hưởng công

Ai người hướng thiện Tổ Tông cấp phù

Linh đi qui thiện chu du

Ngày mai Cách mạng trả bù công lao.

Bính Tuất chuyển đổi bàn giao

Đỉnh Trời đáy Đất tự hào hoàn công

Tâm Linh nổi ngãi Tiên Rồng

Đứng ra qui thiện đại đồng - Bình an.

Vâng!

Đây chính là một cuộc Cách mạng tinh thần -

Một cuộc Cách mạng lòng dân muôn người

Mong sao cho non sông Đất nước vui cười

Đó là một cuộc cách mạng quy cải cho

tâm người hướng chung.

Vì lòng dân - Cách mạng nấu nung

Cho nên vì thế xuất anh hùng khai quang

Tàu ngầm Bạch Y vẫn chuyển thuốc đầy khoang

Dấu còn in nét đậm nơi Thánh Hoàng chỉ huy.

Thế Tôn chỉ đạo dân quì

Ngài Đức Tôn Di Lặc dạy qui thiện dòng

Hãy nhìn vào đáy nước nguồn trong

Hãy soi dòng chảy trong lòng đất sâu

Lắng nghe Phật dạy từng câu

Để biết vất vả của Người hầu lệnh trên

Sắc trai Thiên Địa được kề bên

Cầm luật Trái Đất - Vậy độ bền bao nhiêu?

Đạo mầu ngấm phép cao siêu

Hóa vai sức mạnh Chiển Chiêu thời này

Bao nhiêu Trời gửi nơi Thầy

Là nơi tin tưởng binh bày kế mưu

Gửi dòng sử sách trường lưu

Một kho vật báu dắt dìu cứu dân

Một thang thuốc bổ vô ngần

Một lòng cao đạo trí Thần mở ra

Một Trời vô lượng hải hà

Một kho sử sách mở ra chống thù

Một người Cách mạng công phu

Bảo vật Linh tố - Phục thù đứng lên

Một kho vật báu vững bền

Một thanh bảo kiếm làm nên thời này.

Bất ngờ chữ đổi chữ thay

Giật mình cũng thấy đắng cay muôn phần

Quan sai lo liệu do Thần

Vì Đức Thánh Trần đã giải giàn quân

Có người cao đạo gian truân

Đã từng qua mấy mùa xuân phục hồn

Di Đà hay Đức Thế Tôn

Chinh phục Linh Hồn sống dậy ngàn năm.

Mà ngày nay phục hồi trải qua bao nhiêu

Gian nan vất vả mới có nổi ứng Linh Chính là sự vận mình của Trái Đất nên Trạng Trình lại về tâm sự - Thở than cho cái Nhân gian đày đọa cảnh vô lý và kêu gọi Cách mạng lòng dân hãy đứng lên quyết phục thù Để khôi phục lại nền văn hóa tồn lưu của Ngài Nay đã để lại những tinh hoa của thế giới tự nhiên Của duy vật và duy tâm: Nam Thiên bút sử sắc ngòi

Sơ đồ hảo hán tìm tòi nghĩa ân

Sơ đồ hiện cả Thánh Nhân

Đó là vô lượng lộc phần về sau

Kỳ này tách biệt vàng thau

Cho nên kêu gọi mau mau qui về

Tìm nơi bến nước Đục Khê Nam Thiên Bồ Tát quyền thề nhất Linh

Tìm nơi sử sách Chí Minh

Mang đi phân tán ban vinh cho đời

Công việc hoàn tất bởi Trời

Cũng là ban phúc cho đời tương lai.

Sáng trong màu Phật đừng phai

Không màu không sắc đua tài vứt đi

Nếu không cầu Mẫu Thần Y

Thuốc Thần Mẫu nhỏ bệnh thì sao tan?

Nếu không có phép Phật ban

Thì đâu hòa thuận chứa chan cõi lòng

Nếu mà sắc Thánh chẳng phong

Thì oai cũng hết thong dong chẳng còn.

Nếu tu quả phúc muốn tròn

Lửa vàng thử sức gian nan thử người

Muốn vui hạnh đạo tiếng cười

Hãy nghe Phật dạy làm người đoan trang.

Nếu ai muốn đẹp muốn sang

Hãy về xin phép - Đoàn Tràng tu gia.

Vì ai cũng có mẹ cha

Ai chẳng có cửa có nhà của riêng

Ai chẳng có Tổ có Tiên

Đời người ai cũng muốn yên phận lành

Tinh thần cũng muốn thanh danh

Chứ ai lại muốn quở hành làm chi

Ai muốn khổ ải làm gì?

Cho nên vì thế phải thì đổi thay

Mới có mưu kế đặt bày

Mới có xuống trước dựng Thầy cứu ân

Thầy nay là chính Long Thần

Thánh nhân hóa định giáng trần kỷ nguyên

Nhập Thần biến tướng chuyên viên

Nổi Linh áp sóng Giao Liên Đất Trời.

Giao Liên cho cả thế thời

Hay gọi sứ giả xuống chơi dạo thiền

Phúc duyên mang cả Thánh hiền

Nhập Linh ký chọn nơi Điền là đây

Nữ Hoàng gửi cả bút cây

Hoàng Thiên Long giáng gửi Thầy đức tâm

Ứng Linh siêu bậc nổi Âm

Người trần cung mệnh trực khâm hầu tòa

Thế kỷ giáng bút Long Hoa

Giáng bao Tiên phép hài hòa Âm dương

Giáng lời chấp bút kỷ cương

Hồn nơi chốn tổ Hùng Vương nổi Thần

Lời hồn xa thải phù vân

Vọng xa sông núi nơi Thần Đại Quang

Ký Linh gửi chốn Thành Hoàng

Ngọc soi lóng lánh kho vàng đồng tâm

Vàng Thần qua lửa kỹ ngâm

Từ không thành có vàng Âm nổi Thần

Thơ Thiên Trạng chắp nghĩa vần

Có phải tư vấn giáng trần Hồn thiêng

Chữ thiêng - Không phục vụ riêng

Vì chung nhân loại - Giữ thiêng bảo tồn.

Gia phong trọn vẹn Linh Hồn

Thờ cờ dâng ảnh bùa chôn chặt lòng

Hình Bác là bức bình phong

Chở che nhân loại - Thuận dòng yên vui

Đâu dâng Hồn Nước quỉ lùi

Khắc sâu tâm trí ác lui lúc nào

Bác ơi! Bóng Bác tòa cao

Nhân danh vĩ đại tự hào lòng dân

Bác ơi! Chính Bác vị Thần

Tố Linh tố bảo lòng dân nhân loài

Bác là ngô sắn đậu khoai

Hỏi cả nhân loại có ai không dùng?

Bác là vật báu của chung

Rồi muôn thế hệ phải dùng - Tương lai

Vâng đúng thế!

Muôn thế hệ sẽ phải hướng theo ngọn cờ độc lập

Ý nguyện tự do - Ấm no hạnh phúc

Vậy nên Linh ứng lòng ta thôi thúc hướng về

Con đường chân chính - Chính tâm - Chính giác

Chính đạo làm người - Thế có phải là Trời hay

Đời cùng chung ý tưởng - Cùng hướng về

Đạo lý nhất tôn - Bảo tồn nòi giống

Hướng về huyết thống gia phong

Ta cùng con cháu Lạc Hồng

Xứng danh xứng địa ấm nồng lời thơ.

Xưa kia Hương Tích rừng mơ

Ngày nay Hương Tích dựng cờ tâm linh

Đoan trang tâm hội khai minh

Mở ra sáng cực lời bình núi sông

Trời cao Đất thấp mênh mông

Thoảng bay hương nội gió lồng Tích Sơn.

Cúi đầu công Bác con ơn

Tích cao như núi Thái Sơn hiền hòa

Nơi đây chính hội Long Hoa

Dược nam thuốc bắc từng toa vận về

Nơi đây bến nước Đục Khê

Dấu son chiện chuẩn dòng phê chữ Trời

Không dây truyền điện phát lời

Cao sang chính thực Ông Trời trao duyên

Chữ Trời nổi Trạng còn nguyên

Thu Linh bắt sóng, lục xuyên hoàn cầu

Cao sang truyền phép đạo mầu

Văn Lang Đại Việt Rồng chầu Thần gương

Cho ta nhắn gửi Trung Ương

Nơi đây hoàn tất kỷ cương Bác Hồ.

- Bác trao gửi cả sơ đồ

Bác trao Thần Bút sử tô Việt hồng

Nhận chữ trong gió thổi lồng

Đoan trang thu cực cánh đồng huyền Tiên

Lọc lời sang nghĩa chép biên

Tâm Linh khoa học ứng liền chắp thơ

Giờ đây là thực không mơ

Giờ đây chính thức không mờ lệch sai

Tâm Linh khoa học gửi cài

Có giỏi do trí Thiên khai tạo thành

Song song giữa học và hành

Ngày nay phương án được giành chiến công. Ơn nhờ nơi phép Tổ Tông

Khai thông công đức - Miệng Rồng khai hoa

Thuốc Thần y dược chuyển toa

Đứng đầu cao vị thủ khoa ra trình.

Văn Thiên chữ nổi lời bình

Chính đây là bản tường trình kỷ niên

Kỷ niên có phép Tiên hiền

Ngấm sâu lòng đạo không tiền - Bệnh lui

Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi

Hỏa hoạn bệnh tật - Đẩy lùi - Tâm an

Bình thơ Bính Tuất chứa chan

Mang đi phong tỏa rộng lan cứu đời

Biết là muôn sự tại Trời

Nhưng nếu thành sự tại người cả thôi.

Bính Tuất xuất hỏa tôi vôi

Đoàn tràng an vị lửa sôi - Dập liền

Ai cầu Kinh Pháp gặp hiền

Ai nguyện y Pháp gặp Tiên hoa Trời

Phép Trạng thơ nổi ứng lời

Cứu nhau thơ mới về chơi nổi Thần

Nếu ai bệnh hoạn nhỡ nhần

Nguyện y chính pháp giải dần nan nguy.

Tu gia chính đạo nên qui

Ứng lời Tiên phép hãy quì - Chính tâm

Vàng già đủ tuổi kỹ ngâm

Mới là chính thực vàng tâm kho Trời

Hướng về pháp mới ai ơi!

Tu gia nhân quả - Thảnh thơi tâm hồn

Bảo an pháp lý bảo tồn

Lời nay kêu gọi chính Hồn thiêng liêng

Hồn phù cho cả chung - riêng

Quy về chính đạo khắc thiêng gấp nhiều

Bác Hồ vĩ đại cao siêu

Sắc Linh bậc nhất sớm chiều độ chung

Ngày nay Bác ngự Hoàng Cung

Chỉ về hạ giới chuyển rung hoàn cầu

Cao siêu Bác đủ đạo mầu

Tứ phương hướng một Rồng chầu - Nguyệt gương

Pháp Kinh chỉ dẫn tỏ tường

Cầu an bình địa chỉ đường hướng tu.

Ơn Người dày luyện công phu

Ngày nay lộc phát lộc bù - La vô

Việt Nam chuyển hóa Cụ Hồ

Cầu an Đại Pháp la vô ngày này

Câu ca: Có sách có Thầy

Nếu không y lệnh - Đố mày làm nên!

Tâm Linh khoa học vững bền

La vô Kinh pháp làm nền quả nhân.

Cám ơn cây bút tùy thân

Thu chi năng lượng muôn dân lộc nhờ

Trong nhà kính Bác dựng cờ

Là nay chính thực - Hồn thơ nước nhà

Bác Hồ chính thực là Cha

Cha già dân tộc mặn mà tình dân

Vọng Hồn vang tiếng chuông ngân

Thiết tha Bính Tuất cứu ân tại nhà

Cụ Hồ chính thực - Bậc Cha

Tỏa Hồn non nước thiết tha cứu đời.

*

*      * Cầu An Bính Tuất về chơi

Sao lục Thiên Địa cả Trời hành tinh

Động đình đá nẻ Thánh Linh

Âm Dương truyền phát - Chí Minh ra lời

Kinh mang sắc phép luật Trời

Nhẹ nhàng lan rộng về chơi muôn nhà

Bính Tuất vang mãi truyền xa

Chuyển hóa năng lượng - Pháp nhà tu cao

Văn minh phát động cao trào

Chuyền tin phát sóng đi vào lòng dân.

Kinh Thiên tổng thể lòng Thần

Cứu khổ cứu bần ban phát tại gia

Vì Pháp là của muôn nhà

Ứng nghiệm thật thà cứu khổ độ mê

Nguyện trì lấm rửa lệch kê

Mong sao xã tắc thuận bề đẹp sang

Ngày nay Bác gửi kho vàng

Chính là:

ĐẠI PHÁP ĐOÀN TRÀNG TU GIA

Bác gửi duy nhất lời Ta mở màn

Đoàn Tràng chung ghép Cầu An

Tiên Thánh phù cấp Phật ban tâm vàng

Kinh Thiên luồn lách nhẹ nhàng

Lòng Âm khai mở mạch càng thông thương

Lòng Âm chuyển vận lô hương

Khói trầm nghi ngút - nhập dương não đầu

Bao nhiêu phép lạ đạo mầu

Thông minh trí tuệ tự đầu khai ra.

Kinh truyền nhận sóng từ xa

Kinh Thiên chuyển hóa muôn nhà muôn dân

Kinh Pháp phục vụ người cần

Có Linh có ứng có Thần huyền công

Pháp Kinh cầu chuyển hư không

Hai nghìn lẻ sáu phép lồng tòa cao

Mà bao thiên hạ ước ao

Nay đến niên kỷ bàn giao - Đổi kỳ.

Phép cao ai sánh ai bì

Vì Pháp chính sách Tiên Tri Lạc Rồng

Pháp truyền thế giới đại đồng

Pháp đi luồn lách bao công tỏ tường

Chính đây - Tòa Pháp Trung Ương

Có xây có dựng có trường giảng dân

Pháp thay vũ khí tối tân

Sang năm Bính Tuất rộng nhân chó vàng

Con giống cũng của Hồng Bàng

Hai nghìn lẻ sáu rõ ràng đổi thay

Cho nên kêu gọi gấp ngay.

Hãy nghe chính ủy nơi Thầy tôn vinh

Hãy nghe Hồn nước Chí Minh

Tâm Linh - Khoa học - Lọc bình đúng sai

Thiên Y Thần Thánh hóa vai

Dồn hết công lực xuống Ngài Tiên Tri

Nhất tòa có máy chụp ghi

Toàn cảnh thiên hạ ai bì sánh so

Ai hỏi thì bảo Trời cho

Khen giỏi thì bảo Trời đo ngắn dài

Trời cho thì mới nổi tài

Cao siêu cũng bởi phép Ngài - tài nên.

La vô cúi nguyện độ bền

Nơi chùa cao thượng ngôi đền chính tâm

Xuất ra - Xuất giá chớ nhầm

Thời thời thế thế mà lâm họa về

Mình mê thì bảo người mê

Cho nên Phật thật - Tái tê cõi lòng

Tức giận Phật thật nổi phong - Xác xơ trước gió vo vòng giả danh

Phật giả mang tính sở khanh

Thay thời đổi thế quở hành đến nơi

Nắng mưa hay mặc kệ Trời

Bày trò - Bắt quyết phán lời kiếm ăn

Đời nào chẳng có nghiệp căn

Chữ cứu không gấp - Vòi ăn thì nhiều

Để cho vật cảnh - tiêu điều

Tự nhiên tự họa gieo nhiều điềm xui

Hỏi đâu đầu nóc đầu dui

Ẩn mình nấn ná phải chui dưới mè

Nếu nóc mà bị mè đè

Quạt Thiên gió mát mùa hè biến đâu?

Hãy đọc ngẫm kỹ từng câu

Nấp mình trong cánh mà mầu bạc phai

Bực mình kén cắn lột ngai

Dù sâu hay bọ - Đóng vai chơi đùa

Thiên nhiên hòa cảnh bốn mùa

Tượng Phật đình chùa miếu mạo khôn thiêng

Dân ta cúi lạy láng giềng

Vì thế hàng xóm khôn thiêng cho người

Phật tâm xuống thử - Nhếch cười

Phép đạo làm người tu gấp - Tại gia

Việt Nam ta phải - Thờ ta

Khai quang sang sửa trong nhà - Chính tâm

Linh quang dạo cảnh chứng Âm

Phân biệt đen trắng - Ngoại xâm địch thù.

Thế nào chính đạo tâm tu

Nhân gian còn dại còn ngu tối đầu

Phật giả đâu có nhiệm mầu

Phật tâm phải ngự chính đầu giác quan

Ai nhầm tôn giả là oan

Ngu si dốt nát bảo ngoan bị trù

Tiếc thay có mắt như mù

Bỗng dưng giam hãm ngồi tù ngàn năm

Phật ơi bị chửi ngậm tăm

Người dân đói khát - Không thăm hỏi gì

Phật giả nào biết chi chi

Đóng vai câm điếc mũ ni phớt đời

Hỏi mãi mà Phật tiếc lời

Ức oan ngửa cổ kêu Trời vô không

- Trời ơi! Chứng giám quả công

Bán lưng phơi mặt mà không được gì?

Thuốc đâu - Xin hỏi Bạch Y

Không lắc không gật vậy thì hỏi ai?

Thế là bằng cảnh đóng vai

Để đất để gỗ ngồi ngai trị vì

Trách ai cứ mãi ngồi lỳ

Để bao lốt giả tì tì - Đẫy xơi

Bát đầy chẳng sẻ bát vơi

Để cho Bà Đất Ông Trời chịu oan

Đến ngày cân nhắc tính toan

Đến ngày Phật thật giải oan dân hiền

Cả Trời nổi chữ gửi Điền

Đó là cung mệnh Giao Liên Trời đời

Nay - Nhận trọng trách thế thời

Ứng thơ nhuận bút sang lời huyền công.

Nổi thơ là chữ của Ông

Pháp văn là của hoa Rồng Thiên Tiên

Chữ mang bản sắc tất nhiên

Chữ Trời gửi tất Giao Liên nói gì?

Tất nhiên ai sánh mà bì

Chữ thiêng cao bậc bởi vì nghĩa chung

Chữ Trời từ ở Hoàng Cung

Động đình tách nẻ chuyển rung giao thời

Thơ Thiên chữ nổi của Trời

Ai muốn suy tị hãy thời ra thi

Ai hay trấc tráo ngờ nghi

Đại Thần xuống lệnh Thiên Y - Chuyển về

Thích chi hiểm họa nặng nề

Thích chi gia cảnh bộn bề lung tung

Vì!

Chẳng ai chốn cảnh ngoài vung

Không Trời không Đất là vùng tự do

Ngậm ngùi sắc phép ăn no

Là đời chẳng đáng tay bo ngã kềnh

Ngã kềnh lúc ấy - Hết vênh

Tìm đâu cho đủ đòn khênh - Một giờ. Bính Tuất nhiều chuyện bất ngờ

Viết nhiều viết mãi lật tờ hết trang

Càng lật tiếng nổi càng vang

Ngày nay Thiên định - Kho vàng mở ra

Kho vàng niêm tịnh vang xa

Non sông đất nước thái hòa bình yên

Vàng Trời là Đại Lộc Thiên

Vàng sao bản sắc - Giao Liên chia quà

Có trao có đổi có hòa

Có Thiên có Địa có quà nhân gian

Kinh Thiên sắc giải nợ nan

Giờ đây chính thực mở màn kéo ra

Phép Tiên vô lượng hải hà

Thuốc Thần vô số hà sa chuyển về.

La vô giải độc quyền thề

Vàng Thiên lóng lánh cận kề dược nam

Phân ra chữ hám khác ham

Cân Âm sẽ biết lòng tham thế nào?

Phân ra mới biết thấp cao

Đình Chùa tạo cảnh làm sao - Bằng nhà

Chứng tâm ăn ở thật thà

Tâm nhất tại nhà chính đạo ngày nay

Cũng vì thời thế đổi thay

Bởi nên sắc phép Kinh Thầy tu gia

Tôn cao đạo lý trong nhà

Cùng nhau hòa thuận thật thà là xong

Chứng tâm thật chẳng vo vòng

Bụng này bảo dạ một lòng tôn nghiêm

Sự thật truyền bá không niêm

Võ văn đã đủ song kiêm đấu lời

Đẹp sang cũng bởi nhờ Trời

Cúi lụy nghe lời càng đẹp càng sang

Chỉ truyền chữ nổi càng vang

Uy nghiêm tôn bậc kho vàng Đại Long.

Chữ Trời không để bán rong

Mà chữ nay nổi - Thong dong cứu đời

Dẫn vàng từ đáy nguồn khơi

Lời thơ kiếm bạc là Trời nhất y

Thời này đừng chớ từ bi

Mà phải năng động là vì cứu nhau

Từ - Sư bị gõ đều đau

Vậy nên ta phải bảo nhau - Chính đường.

Điềm Trời báo trước để lường

Chỉ duy chính nhất con đường chính tâm

Nếu đâu chống lệnh cân Âm

Nếu đâu phá lệnh bệnh lâm khốn cùng.

Trời Thiên trống nổi tùng tùng

Thúc trống động phách chuyển rung ba tòa

Nam Thiên tách động thủ khoa

Sứ giả xuống báo phát loa Thiên Đình

Tách Trời nẻ đá - Trạng Trình

Thơ cao nghĩa cả - Ra bình Trạng Thiên

Xuất lời gửi tất Giao Liên

Trình Thiên thấu Địa bình yên thái hòa

Thiên văn Pháp nổi là quà

Hồng Bàng Tiên Tổ Ông Bà nổi Linh

Kho vàng Đại Việt Chí Minh

Kinh Thiên sử sách lời bình Việt Nam

Ba cõi hòa nhập Long Tam

Bác Hồ tư vấn Việt Nam tất thành

Chuông Trời hồi điểm sang canh

Chiến tranh tâm lý đầu ngành chuyển rung

Chống Trời là sập nắp vung

Nếu sập là chắc bét bung - Hãi hùng

Năm nay Thiên Địa lắc rùng

Thơ nay nổi chữ báo chung toàn cầu

Nơi nao xây đắp cao lầu

Trời đòi phải trả có cầu hết thiêng

Cả Trời dồn lửa dốc nghiêng

Báo chung có cả báo riêng từng vùng

Huyền công có tiếng đánh đùng

Không gian mù mịt lắc rùng tối om

Cả vùng Trời Đất đen ngòm

Thể vật biến dạng - Khô nòm lửa thiêu

Kinh Thiên là quạt hoa tiêu

Quạt đâu mát đấy cao siêu nhất tòa

Phép Tiên tưới mát thái hòa

Nước Thần Y xuống nhỏ xoa thân người

Đại đồng thiên hạ sáng tươi

Cầu An tiếp ứng tiếng cười giải oan

Đoàn Tràng luyện phép tu ngoan

Tự nhiên Linh ứng hoàn toàn tại gia.

Cầu Kinh mát cửa - Mát nhà

Mát tâm - Mát trí - Mát đà lòng Âm

Kinh Thiên bảo vệ trực khâm

Luôn luôn mách bảo tự tâm thật thà

Trì Kinh dưỡng lộc từ xa

Tránh bao hoạn nạn cả già trẻ vui

Kinh Thiên chia sẻ ngọt bùi

Nguyện Kinh ngấm sắc niềm vui đại thành

Nguyện Kinh sắc nghiệm thanh danh

Tam qui sắc tố công thành chính ta.

La vô từ cõi bao la

Ngấm tâm vô lượng hải hà Thần Y

Nay ra Pháp mới cũng vì

Hướng dân thành đạo Tiên Tri đến nhà

Thực tâm là phép chống tà

Kinh Thiên là dãy đằng ngà Tố Linh

Kinh Thiên dội xuống lọc bình

Nhận văn duy nhất một mình không hai.

Nguyện Kinh trừ họa thiên tai

Cầu An hiện hóa phép Ngài hộ thân

Trừ tà ác quỉ xa gần

Ai nguyện Y Pháp nhận phần lộc danh

Bính Tuất mở hội cấp nhanh

Cho dân nhận đón điềm lành an khang

Hẹn ngày khai mở tiếng vang

Bí quyết tự mở kho vàng ngọc châu.

Kinh cầu cứu hết đâu đâu

Tỏa xa nước phép nhiệm màu Phật ban

Tự ta phân biệt thật gian

Tự ta phân lọc - Nợ nan đẩy lùi

Nguyện Kinh tà ác phải lui

Nếu không ác quái điềm xui vận về.

Sông sâu đã có Thủy Tề

Hoàng Cung ẩn số chỉ về độ chung

Cho nên hãy nguyện hướng cùng

Nơi đây có Pháp ta dùng cứu nhau

Chờ ngày hoàn tất chung màu

Nắm tay đoàn kết cùng nhau lên đường

Kinh Thiên tỏa khắp muôn phương

Gần xa nơi chốn - Phố phường nông thôn.

Kính Ngài Di Lặc Đức Tôn

Cầu An ngấm cả Linh hồn cao sang

Thực tâm ăn ở là vàng

Giải đi bệnh họa nhẹ nhàng như không

Thu hồi chuyển hóa Tây Đông

Thế kỷ 21 phép công chuyển mình

Bính Tuất cài lại quân binh

Ai nguyện Kinh Pháp - Tự bình xem sao

Nơi đâu tự hỏi thấp cao

Lọc phân từng nghĩa - Bàn giao thương trường.

Nguyện Kinh - Hiểm họa cho lường

Vì nay thư pháp chiến trường Tâm Linh

Thế gian nay có tường trình

Nam Thiên nhất đệ lung linh tháp vàng

Việt Nam kho báu tiềm tàng

Chuyển vận tiếp ứng lại càng Tố Linh

La vô cầu nguyện Chí Minh

Có ban tư pháp tường trình tấu Thiên

Đến giờ đến điểm tất nhiên

Đến ngày đến tháng - Trạng Thiên Vua Bà.

Văn chương chữ nghĩa của nhà

Tiếp ứng Vua Bà tìm cách sang tai

Tường trình phép hóa nhiều vai

A Nam Đại Việt nổi tài biệt danh

Tương lai đem lại điềm lành

Vấn đề cần phải gấp nhanh thu hồi

Lòng Âm vẫn gọi ồi ồi

Hỏi ai trách nhiệm - Liệu ngồi có yên?

Hãy về tìm hỏi Giao Liên

Đường Âm tư vấn phép Tiên ứng lời

Vậy nên Kinh Pháp về chơi

Là nguồn vi quý tạo khơi về đời

Văn Thiên là chữ của Trời

Thế kỷ 21 đương thời lực uy.

La vô trì niệm vu vi

Sinh nhân sinh quả Bạch Y độ thiền.

La vô y nguyện lời thề

Có Linh có ứng chữ phê nổi Thần

La vô niệm Phật ba lần

Niệm cho phép xuống để cân thăng bằng

Bác Hồ phát sóng từ lăng

Hào quang rọi sáng công bằng mới thôi

Sao Trời tìm hướng đổi ngôi

Trần gian náo động chỗ ngồi đổi thay

Muôn người chí hướng chung tay

Đồng tâm đồng sức - Mưu bày Trời Ta.

Nơi này!

Chữa bệnh không thuốc - Cứu quốc không gươm.

Vâng!

Kinh càng tụng càng ngấm

Đá càng khắc càng sâu

Ứng Linh có đủ nhiệm mầu

Việt Nam chính Pháp - Nổi hầu hành tinh

Pháp nay là của Chí Minh

Càng tụng càng ngấm càng bình càng Linh

Kinh Thiên Bính Tuất - Xuất trình

2006 Thánh Linh Phật Trời

Kinh Thiên thong thả về chơi

La vô tụng niệm cho đời tu ngoan

Trì niệm sẽ được giải oan

Nguyện Kinh ngấm sắc được ban phép Trời

Kinh Thiên suôn sẻ buông lời

Cúi quỳ kính lễ tòa Trời bao la.

-----------------------------*---------------------------

Biến Kinh Đại Pháp Đoàn Tràng Tu Gia[]

* Lời mở đầu

 • Luật công phép nước
 • Thông báo
 • Công trình Đại Việt
 • Thế kỷ 21 tu tại gia
 • Vẫn con đường mòn HCM
 • Hãy tìm ngọc nổi
 • Văn kiện mới APEC - WTO
 • Nam Tào chuyển sao
 • Ban thờ người Đại Việt
 • Bài khấn tại Hoàng Thiên Long
 • Bài khấn nguyện tại gia
 • Đại Pháp Đoàn Tràng
 • Kinh pháp Thiên Tiên giáng trần
 • Phần niệm Kinh
 • Sau đây là lịch trình Kinh Pháp
 • Đó là một công lệnh xuống đường
 • Cầu An Ất Dậu
 • Đại Pháp Cầu An
 • Đại Pháp - Đoàn Tràng tu gia
 • Bảo Thư Cầu An Bính Tuất
 • Một câu chuyện kỷ thập
 • Cơ Trời vận Nước
 • Con đường cách mạng của Tâm Linh
 • Tiên phong giữ di sản ông cha
 • Lý luận giữa khoa học và Tâm Linh
 • Cơ Trời vận nước 25-2-2006
 • Đứng trước nguy cơ vận nước
 • Thư bảo tín quốc gia
 • Viếng Bác 2/9/2007
 • Viếng Bác kỷ niệm 39 năm mồng hai tháng chín
 • Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 • Hướng về 27/07
 • Đại Linh Sơn viếng hồn liệt sỹ 27-7
 • Ngày 27-7-2007
 • Phục hồn liệt sĩ 27/07/2009
 • Cầu siêu 15/07/2010
 • Căn dặn
 • Ngày xá tội 15/07
Advertisement