Edytor VE l.png

VisualEditor jest narzędziem odróżniającą skórkę Oasis od skórki Monobook, gdyż ten jest domyślnym edytorem w oryginalnej skórce Wikii. Umożliwia dokonywanie edycji prosto i szybko, a interfejs zawsze stara się oddać wygląd artykułu takim, jaki będzie po opublikowaniu zmian. VisualEditor pozwala uzupełniać i zmieniać artykuły na Ben 10 Wiki bez konieczności nauki wikikodu. Pomimo takiej funkcjonalności i wielkiej popularności, edytor ten psuje układ strony i sam w sobie ma wiele błędów. Ten edytor nadal jest w fazie beta!

Artykuł z punktu widzenia edytora i czytelnika

Na powyższych dwóch ilustracjach przedstawiony jest artykuł Ben Tennyson. Po lewej stronie znajduje się artykuł widziany przez czytelnika, natomiast po prawej stronie znajduje się artykułu w czasie edycji VE. Odnalezienie tekstu w edytorze, który ewentualnie można byłoby poprawić, jest niezwykle proste. Czerwone podkreślenia to słowa, które nie są znane słownikowi przeglądarki. Mimo to przy edycji warto korzystać z wbudowanego w przeglądarkę tezaurusa.

Edytowanie

  1. Aby edytować stronę Ben 10 Wiki, kliknij przycisk VisualEditor, który ukażę się po naciśnięciu strzałki przy przycisku edytuj.
  2. Nad artykułem pojawi się specjalny pasek edycji, a części strony nienależące do artykułu zostaną zaciemnione. Na pasku ukażą się też anuluj - przycisk anulujący wprowadzone zmiany, a także publikuj - przycisk publikujący wprowadzone zmiany.
  3. W nowo otwartym oknie wypełnij opis wprowadzonych zmian, a na końcu kliknij przycisk publikuj.

Pasek edycji

Plik Opis
VE_Bold_button.png Tekst tłustą czcionką
VE_Italic_button.png Tekst pochyłą czcionką
VE_Link_button.png Link wewnętrzny bądź zewnętrzny
VE_list_button.png Lista numerowana bądź wypunktowana
VE-TransclusionIcon.png Użycie szablonu wybranego z listy
VE-ustawienia.png Zmienienie ustawień strony (kategorie, linki językowe)
VE-ReferenceIcon.png Użycie przypisów
VE-MediaIcon.png Przesłanie, bądź użycie plików

Anatomia artykułu

Anatomia VE.png

Powyżej zilustrowano które części kodu strony odpowiadają temu, co widzi czytelnik.

  1. Czerwonym - oznaczono infobox, czyli znacznie bardziej rozbudowany szablon, jaki zazwyczaj wstawia się do artykułów. W artykule jest to ramka po prawej stronie, w kodzie znajduje się on na górze, a czasami pod tak zwanymi szablonami informacyjnymi.
  2. Żółtym - oznaczono główna treść artykułu. Znajduje się ona między infoboxem a tak zwanymi sekcjami końcowymi.
  3. Niebieskim - oznaczono kategorię. Znajduje się ona zaraz pod treścią artykułu. Nad kategorią niekiedy wstawia się również szablony nawigacyjne do artykułów z tej samej "serii".
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.