FANDOM


Negatywny Ostateczny Gigantozaur to wyewoluowana forma Negatywnego Gigantozaura.