Ben 10 Wiki
Advertisement

Ludzie (łac. Homo Sapiens) są głównymi mieszkańcami Ziemi i Legerdomeny.

Wygląd[]

Ludzie mają posturę humanoida. Posiadają dwie pary kończyn, które dzielą się na dolne i górne. Dolne służą do poruszania się i są zakończone stopami. Kończyny górne zakończone są dłońmi, które umożliwiają chwytanie. Wszystkie kończyny przyłączone są do tułowia, od którego odchodzi szyja, na której znajduje się głowa. W wielu miejscach m.in. na głowie, ciało człowieka jest porośnięte.

Umiejętności[]

Ludzie są jedynym gatunkiem posiadającym zdolność adaptacji, czyli przystosowaniu się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub zewnętrznego stresu. Dzięki tym "zdolnościom dostosowawczym", mogą się rozmnażać i krzyżować się ze wszystkim obcymi gatunkami.

Niektórzy ludzie mogą nauczyć się kontrolować magię, co znacznie zwiększa ich umiejętności.

Niektórzy ludzie mają poszerzone umiejętności psychiczne i fizyczne.

Wady[]

Według Tetraxa, większość obcych gatunków traktuje ludzi jak niezwykły i rzadki przysmak.

Forma wyewoluowana[]

640px-Using Mana

Wyewoluowany człowiek

Zdolność ewolucji ludzi jest potencjalnie nieograniczona ze względu na ich zdolności dostosowawcze.

Kiedy ewolucja ma miejsce, ludzie stają się mądrzejsi i zwiększa się ich inteligencja, co pokazano w odcinku "Co się wykluło?".

Znani przedstawiciele gatunku[]

Hex Tabber

Ciekawostki[]

  • Według Tetraxa, ludzie są uważani za "delikates" wśród innych gatunków.
  • Derrick J. Wyatt powiedział, że jeśli cudzoziemiec użyje Omnitrixa, by przekształcić się w człowieka, najprawdopodobniej przypominać będzie Bena ze względu na jego połączenie z zegarkiem.
  • Kevin wyjaśnia, że niektórzy ludzie, którzy wyglądają normalnie, mogą być po części obcymi. Osoby z obcym pochodzeniem są rzeczywiście dość powszechne na Ziemi, co jest szczególnie widoczne wśród potomstwa hydraulików.

Zobacz też[]

Advertisement