Бен 10 Вселена
Advertisement
Бен 10 Вселена
Уампир
Ояеаояео
Основна информация
Вид Владат
Роден свят Анур Владиас (необитаема)
ДНК източник Лорд Трансил
Тяло Хуманоидно
Естествена плячка Трансилианци
Сили и способности
Способности Добре развита физическа мощ
Пъргавина
Издръжливост
Добри рефлекси
Бързина
Хипнокинеза
Летеж
Остри зъби
Остри нокти
Абсорбиране на жизнена енергия (чрез изсмукване)
Високоскоростни експлозии
Изстрелване на коруптура
Ренгеново зрение
Инфрачервено зрение
Противохипнозна имунизация
Детайли
Озвучител Джон ди Маджио (Омнивърс)
Първа поява Вампирът отвръща на удара

Уампир, известен още като Уампайър, е складираната в Омнитрикса ДНК проба на владат от планетата Анур Владиас.

ДНК пробата е придобита при необичайни обстоятелства, когато Зъ Скеър съживява източника ѝ - Лорд Трансил.

Външност

Уампир притежава силно подчертана вампирска зрачност и до известна степен наподобява Лорд Трансил. Кожата му е изключително бледа, очите му са зелени, а зъбите жълти и остри. На лицето си има зелена маска, която донякъде наподобява смесица от тези на Кикин Хоук и Скорострел, като за разлика от техните маски, неговата има повече остри краища и освен очите, огражда и устата. Уампир носи тъмен костюм с черно и зелена цветова схема. Крилата му наподобяват тези на Турбо-Скат, но вместо жълти са зелени на цвят, къдрави и по-къси от неговите. Също като всяко друго извънземно от Омнитрикса, неговите очи са зелени. Омнитрикс-символът му се намира между корема и кръста.

Коруптура създанията на Уампир са са малки, ромбовидни, с едно зелено око, черни прилепови крила и черно-зелена цветова схема.

В прилеповата си форма, неговото тяло става на малко черно кълбо с малки черни крила. На предната част на тялото е разположена миниатюрна версия на лицето му.

При слънчевото изгаряне в епизода „Блукич и Дриба отиват в Зона 51“, дрехите на Уампир изгарят първи, а след това кожата му, която посивява от слънцето, преди самият той напълно да изгори.

Умения и способности

Уампир притежава хипнотични сили, които задейства с очен контакт и също така може да контролира други създания, като изплюва своите коруптура по челата им. 

Той също може да изсмуква жизнената енергия на своите опоненти.

Подобно на Лорд Трансил, Уампир също може да лети.

Когато е обграден отвсякъде, той има способността да създава голяма високоскоростна експлозия, която може да изпрати опонентите надалеч.

Уампир може да седи и с главата надолу, също както прилепите и вампири. Това също му помага да мисли.

Той може да вижда вътрешните органи и енергията на своите жертви, благодарение на рентгеновото си зрение.

Уампир показва определено ниво на добре развита фзическа мощ, имайки възможността да оцелее при атаката на цяла тъпла от ектонурити, лобоанци, теп-куфанци и трансилианци преди евентуално да бъде победен.

Той е неподатлив на хипнотични сили на други индивиди.

Уампир може да се превръща в „прилеп“, като при тази своя форма, той губи част от способностите си.

Недостатъци и лоши черти

Когато Омнитриксът се изтощи, корупторите на Уампир се унищожават и жертвите му отново са свободни.

Той също не може да хипнотизира други извънземни от своя вид.

Уампир изпитва силно неудовлетворение, когато трябва да издържа на изкушението да присвоява жизнена енергия от други форми на живот, поради ДНК-то си на владат.

Понякога, изстрелвайки свойте коруптура, той може да неоцели мишените си.

Също като всеки друг владат, Уампир също е уязвим на ярка светлина.

Появи

В Бен 10: Омнивърс

 • „Вампирът отвръща на удара“ (първа поява)
 • „Блукич и Дриба отиват в Зона 51“

Онлайн игри

 • Бен 10: Омнивърс - Game Creator

Играчки

Ben 10: Omniverse

 • Whampire 4-инчова фигурка

Факти

 • Оригиналното име "Whampire" идва от глагола "wham" (уам), който в превод означава да одариш нещо много силно и наставката "-pire" (пир) от съществителното име "vampire" (вампир).
 • Уампир е единственият извънземен-хищник в Омнитрикса.
 • Уампир и Лорд Трансил са последните живи владати.
 • Уампир е първият извънземен в „Бен 10: Омнивърс“, чиято ДНК бива добавена в Омнитрикса.
 • Изглежда Уампир не е податлив на ярка светлина.
 • Уампир и други извънземни от неговия вид имат апетит към мухи, което Бен намира за странно.
 • Бен заявява, че докато е под формата на Уампир най-добре мисли докато е с главата надолу.
 • Уампир говори със средно висок трансилвански акцент.
 • В началното интро за петата сюжетна арка на „Бен 10: Омнивърс“, Огнен Порив е заместен от Уампир.
 • Също както Топовна Мощ, Уампир е един от малкото примери за почти изчезнали извънземни видове.

Виж също

Advertisement