Бен 10 Вселена
Advertisement
Бен 10 Вселена
Пиронит
He56
Основна информация
Роден свят Пирос
Тяло Хуманоидно
Естествен хищник Ракдозер
Сили и способности
Способности Пирокинеза
Добре развита физическа мощ
Издръжливост
Пиро имунитет
Крио имунитет
Проектиране на лава
Огнен дъх
Летеж (лимитиран; чрез огнени тласъци)
Лимитирана теракинеза
Абсорбиране на огън
Криокинеза (само при настинка или грип)
Детайли
Първа поява И тогава станаха 10

Пиронитите са извънземен вид възпламеними магмени хуманоиди от планетоподобната звезда Пирос.

Биографични данни[]

Поради факта, че Пирос е звезда, наподобяваща планета, пиронитите имат ограничени контакти с други извънземни видове.

Чрез малкото връзки с други видове, пиронитите са имали възможността да развиват своите способности през целия си живот.

Външност[]

Пиронитите са извънземни форми на живот, базирана на магма, чието тяло се състои от светла, вътрешна на тялото и лава, обхваната от тъмни кафявеникави плочи от био-магмена кора. Като източник на огън, тялото им излъчва огромни количества топлина. Краката им имат два пръста и един допълнителен във формата на пета.

Женските пиронити на практика са същите както мъжките, освен това, че те имат по-извити фигури и гърдите им са леко изпъкнали. Ръцете им са по-тънки от тези на мъжките, а лицата им са по-издължени и по-извити.

Съвсем младите малолетни пиронити са много по-дребни, с по-голяма глава и писклив глас.

Изглежда пиронитите претърпяват пубертет от по-рано и до към 10-11-годишна възраст, по външност и височина, почти изцяло наподобяват възрастен представител от своя вид.

Когато пиронит бъде засегнат от земна настинка или грип, неговите пирокинетични сили се заменят с криокинеза, а пламъците и лавата по тялото му стават сини на цвят.

Умения и способности[]

Недостатъци и лоши черти[]

Известни представители[]

 • Огнен Порив (складираната в Омнитрикса ДНК проба на пиронит)
  • Heat Jaws (ДНК-хибридният резултат от сливането на Къртозъб с Огнен Порив; 1/2 пиронит)
 • Г-н Олбрайт
 • Затворникът-гладиатор-пиронит от „Гладиатори по принуда“

Хибриди[]

 • Алан Олбрайт (1/2 човек, 1/2 пиронит)
 • Сифон (1/2 калбреус, 1/2 пиронит)
 • Кевин 11 (1/11 пиронит)
 • Кевин 11 000 (1/11 000 пиронит)
 • Девлин 11 (1/11 пиронит)
 • Ултра-Кевин (отчасти пиронит)
 • Огнен Прилеп (1/2 прилеп, 1/2 пиронит)

Факти[]

 • Пиронитите имат две форми. При едната имат огнено тяло с горящи скали, а при другата изглеждат като хора, като могат да преминават и към огнената си форма по своя воля.
  • Тази форма обаче не е била показвана досега.
Advertisement