FANDOM


Омниматриксът, често наричан Омнитрикс, е едно от първите изобретения на Азмут и наследник на Ултиматрикса.

Омнитриксът за пръв път е споменат от Азмут в епизода „Картата на безкрайността“. Първият план бил да бъде даден на Бен, но бе изчакан определен период от време, през който зрелостта му да се увеличи, преди да го използва.