FANDOM


Омниматриксът, често наричан Омнитрикс, е едно от първите изобретения на Азмут и наследник на Ултиматрикса.

Омнитриксът за пръв път е споменат от Азмут в епизода „Картата на безкрайността“. Първият план бил да бъде даден на Бен, но бе изчакан определен период от време, през който зрелостта му да се увеличи, преди да го използва.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.