Бен 10 Вселена
Advertisement
Бен 10 Вселена

Омниматриксът, често наричан Омнитрикс, е едно от първите изобретения на Азмут и наследник на Ултиматрикса.

Омнитриксът за пръв път е споменат от Азмут в епизода „Картата на безкрайността“. Първият план бил да бъде даден на Бен, но бе изчакан определен период от време, през който зрелостта му да се увеличи, преди да го използва.

Advertisement