Бен 10 Вселена
Advertisement
Бен 10 Вселена

Ектонуритите са извънземен вид от планетата Анур Фаетос. Te могат да преминава през всякаква материя, освен през стени като тези на килиите в щаб-квартирата на ремонтьорите. Ектонуритите могат да обладават почти всички живи същества, без други ектонурити. Те имат остри нокти, мулти-подвижно око и пипала, които представляват техни органи. Ектунуритите могат да четат мисли и да изстрелват лъчи от гръдния си кош. Уязвими са на слънчева светлина и химически вещества. Съществува и неверен мит, че планетата им е отвъден свят.

Advertisement