Бен 10 Вселена
Advertisement
Бен 10 Вселена
Вулпименсър
Шеte4t5иши
Основна информация
Роден свят Вулпин
Тяло Животинско
Естествена плячка Неизвестен
Сили и способности
Способности Добре развита физическа мощ
Повишена бързина
Остри нокти
Остри зъби
Добре развит слух
Добре развито обоняние
Невероятни умения в копаенето
Повишена издръжливост
Ловкост
Детайли
Първа поява И тогава станаха 10

Вулпименсърите са вид извънземни-кучета от планета Вулпин.

Биографични данни[]

Външност[]

Умения и способности[]

Недостатъци и лоши черти[]

Мега-дивòзверовè[]

Мега-дивòзверовèте (или мега-вулпименсърите) са подвид на вулпименсърите.

Външност[]

По-едри са от обикновените вулпименсъри. Срещат се в синьосив, цикламен и оранжев цвят и имат коренно различна муцуна с четири по-големи главни зъба и други по-малки чифта отляво, отдясно, отгоре и отдолу на устата си.

Вулпименсър-ДНК-Пришълец[]

Външност[]

Еволюирал вулпименсър[]

Външност

Известни представители[]

  • Дивозвяр (складираната в Омнитрикса ДНК проба на вулпименсър)
  • Мега-дивòзверовèте от Нула Пустота
  • Други мега-дивòзверовè
  • Вулпименсъри-ДНК-Пришълци от „Бен 10: Извънземна Сила - Атаката на Вулгакс“

Хибриди[]

  • Кевин 11 (1/11 вулпименсър)
  • Кевин 11 000 (1/11 000 вулпименсър)
  • Девлин 11 (1/11 вулпименсър)
  • Ултра-Кевин (отчасти вулпименсър)

Неестествени хибридни мутанти

  • Нулеви пазачи

Еволюирали вулпименсъри[]

  • Ултра-Дивозвяр (складираната в Ултиматрикса ДНК проба на еволюирал вулпименсър)

Факти[]

Advertisement